КОНТАКТИ


Головний редактор
Савенко Вячеслав Якович
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортного будівництва та управління майном НТУ.
тел (044) 280-39-42,
e-mail: svi1310@ukr.net

Заступник головного редактора
Славінська Олена Сергіївна
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном НТУ.
тел. (044) 280-84-48, (044) 280-39-42,
e-mail: elenaslavin9@gmail.com

Заступник головного редактора
Батракова Анжеліка Геннадіївна
доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою ХНАДУ.
тел. +38(057)707-37-32;
e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Відповідальний секретар редколегії
Петрович Володимир Васильович
кандидат технічних наук, професор, старший науковий співробітник, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном НТУ.
тел. (044) 280-73-38; (095) 453-20-10;
(093) 553-93-39; (067) 405-65-45;
e-mail: petrovichvv60@ukr.net

Відповідальний редактор
Гамеляк Ігор Павлович
(спеціальність – 192 - будівництво та цивільна інженерія),
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аеропортів НТУ.
тел. (044)280-70-73, (050)352-41-24,
e-mail: gip65n@gmail.com

Відповідальний редактор
Губар Юрій Петрович
(спеціальність – 193 - геодезія та землеустрій),
доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри кадастру територій ННІ «Інститут геодезії», Національного університету «Львівська політехніка».
тел. (066)790-44-07,
e-mail: yurii.p.hubar@lpnu.ua

Відповідальний редактор
Волк Павло Павлович
(спеціальність – 194 - гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології),
доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри водної інженерії та водних технологій НУВГП.
тел. (044)0997280532,
e-mail: p.p.volk@nuwm.edu.ua

Відповідальний редактор
Барабаш Олена Василівна
(спеціальність – 183 – технології захисту навколишнього середовища),
доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності НТУ.
тел. (044)288-51-00; (098)366-33-16 (вайбер),
e-mail: el_barabash@ukr.net

Відповідальний редактор
Хрутьба Вікторія Олександрівна
(спеціальності – 124 - системний аналіз),
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності НТУ.
тел. (044)288-51-00, (098)366-33-16 (вайбер),
e-mail: viktoriia.khrutba@gmail.com

Відповідальний редактор
Матейчик Василь Петрович
(спеціальність – 133 – галузеве машинобудування),
доктор технічних наук, професор, декан автомеханічного факультету, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності НТУ.
тел. (044)-280-79-40,
e-mail: wmate@ukr.net

Відповідальний редактор
Бондар Наталія Миколаївна
(спеціальність – 051 – економіка),
доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та права, професор кафедри економіки НТУ.
тел. (044)288-71-00,
e-mail: ruta2000@ukr.net

Відповідальний редактор
Ложачевська Олена Михайлівна
(спеціальність – 073 - менеджмент),
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту НТУ.
тел. +38 (044) 280-84-38,
e-mail: lemina@ukr.net

Відповідальний редактор
Бакалінський Олександр Вікторович
(спеціальність – 075 - маркетинг),
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту НТУ.
тел. +38 (044) 280-84-38, (050)351-25-10
e-mail: anticrisiscrew@gmail.com

Відповідальний редактор
Іванченко Віталій Олександрович
(спеціальність – 076 - підприємництво, торгівля та біржова діяльність),
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку і аудиту НТУ. Завідувач відділу обґрунтування інвестицій ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)".
тел. +380677591920
e-mail: Ivanchenko_vital@ukr.net

Відповідальний редактор, укладач сайту науково-технічного збірника
Каськів Володимир Іванович
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном НТУ. Заступник директора з наукової роботи ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)".
тел. (044) 280-73-38, (050) 445-85-44,
e-mail: vi_kas@ukr.net

Технічний редактор, рецензування стилю рукописів науково-технічного збірника
Усиченко Олена Юріївна
кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном НТУ.
тел. (044) 280-73-38, (050) 311-41-82,
e-mail: fbbk@ukr.net

Технічний редактор, рецензування стилю рукописів науково-технічного збірника
Харченко Анна Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном НТУ.
тел. (044) 280-79-09, (067) 255-76-68,
e-mail: anna-x3@ukr.net

Технічний редактор, комп’ютерна верстка науково-технічного збірника
Чечуга Олександр Сергійович
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном НТУ.
тел. (044) 280-73-38, (066) 201-94-42,
e-mail: chechuga77@gmail.com

Технічна підтримка сайту
Рудоман Надія Володимирівна
старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій НТУ.
тел. (044) 280-70-66,
e-mail: nadiiarudoman@ukr.net

Адреса редколегії:

01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1.
Національний транспортний університет,
оф.138, тел. (044) 280-73-38; (044) 280-39-42
e-mail: avtodorogi-ntu@ukr.net


Пошук