ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ


Науково-технічний збірник
“АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО”

“Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” – фаховий науково-технічний збірник Національного транспортного університету. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9784 від 21.04.2005 р.

У 1964 році Київським автомобільно-дорожнім інститутом (з 2000 року – Національний транспортний університет) був заснований міжвідомчий республіканський науковий збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”. Він одразу ж став рупором передової дорожньої науки, висвітлюючи наукові думки і розробки як корифеїв, так і молодих учених та представників виробництва дорожньої галузі.

З третього випуску (1967 р.) по вісімдесятий (2011 р.) збірник видавався українською мовою. На сьогодні статті в збірнику можуть друкуватися на одній із трьох мов – українська, російська, англійська. За 57 років видано 110 випусків.

 • 1964 year

 • Титул збірника «Автомобільні дороги і
  дорожнє будівництво», Випуск І, поданий в
  набір 3 жовтня 1964 року.
  Видавництво «Будівельник»

 • 1967 year

 • Титул збірника «Автомобільні дороги і
  дорожнє будівництво», Випуск III,
  1967 року.
  Видавництво «Будівельник»

 • 2017 year

 • Титул збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво»,
  Випуск 100, підписаний до друку
  3 квітня 2017 року.
  Редакційно-видавничий відділ НТУ

 • 2018 year

 • Титул збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво»,
  Випуск 110, підписаний до друку
  18 березня 2021 року.
  Редакційно-видавничий відділ НТУ

Першу редколегію Міжвідомчого республіканського наукового збірника “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” очолили: Д. А. Руденко – головний редактор, В. Д. Зінченко – заступник головного редактора, Є. Я. Дерябін – відповідальний секретар. До складу редколегії входили відомі вчені: Ф. В. Бершеда, О. К. Біруля, М. І. Волков, Г. М. Зуб, Я. Д. Лівшиць, Г. А. Ліліцький, М. В. Орнатський, К. С. Теренецький, К. А. Хавкін, Я. В. Хом’як, Г. І. Шульга.

У різний час в редколегії збірника працювали та друкувались відомі вчені: Г. Є. Липський, М. Ф. Довгаль, В. Й. Заворицький, В. О. Золотарьов, В. С. Єгоров, Я. А. Калузький, В.В. Концева, В. М. Сіденко, C. Й. Солодкий, Г. К. Сюньї, Є. Н. Хом’яков, Б. С. Радовський, О. О. Рассказов, С. Г. Міхович та інші.

Серед авторів збірника відомі вчені та виробничники: О. Т. Батраков, М. П. Варвак, Е. В. Гаврилов, І. М. Грушко, Т. Р. Давидянц, Е. А. Казарновський, В. І. Кузьмін, О. І. Леушин, Я. Д. Лівшиць, А. Є. Мерзлікін, В. В. Сільянов, В. П. Старовойда, Л. М. Тимофієва, О. Я. Тулаєв, Я. В. Хом’як, В. В. Філіпов, В. Р. Яромко та інші.

За період видання редколегію збірника очолювало чотири головних редактори: Д. А. Руденко, Я. В. Хом’як, В. Й. Заворицький, В. Я. Савенко.

Dmytro-Arystarkhovych-Rudenko

Дмитро Аристархович Руденко – лауреат Державної премії СРСР, професор, засновник та перший завідувач кафедри організації і механізації дорожнього будівництва Київського автомобільно-дорожнього інституту, перший Головний редактор науково-технічного збірника “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”, випуски 1–3 (1965–1966 рр.)


Yaroslav-Vasylovych-Khomiak

Ярослав Васильович Хом’як – доктор технічних наук, професор, проректор Київського автомобільно-дорожнього інституту з наукової роботи, завідувач кафедри проектування доріг, перший завідувач кафедри українознавства. Головний редактор науково-технічного збірника “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”, випуски 4–50 (1967–1992 рр.)


Volodymyr-Yosypovych-Zavorytskyi

Володимир Йосипович Заворицький – доктор технічних наук, професор, декан дорожньо-будівельного факультету, завідувач кафедри будівництва та експлуатації доріг, дійсний член Академії наук Вищої школи України та Транспортної академії України. Головний редактор науково-технічного збірника “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”, випуски 51–53 (1993–1996 рр.)


Viacheslav-Yakovych-Savenko

Вячеслав Якович Савенко – Заслужений діяч науки і техніки України; доктор технічних наук; професор; колишній декан дорожньо-будівельного факультету; завідувач кафедри транспортного будівництва та управління майном (колишня кафедра будівництва та експлуатації доріг); дійсний член трьох академій та почесний професор декількох вищих навчальних закладів, у тому числі і за кордоном. Нагороджений орденом За заслуги ІІІ ступеня, знаками: “За наукові досягнення”, “Відмінник Освіти України”, “Почесний дорожник України”. Головний редактор науково-технічного збірника “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” з 1997 року по теперішній час, випуски з 54 до теперішнього випуску

З 1993 року по теперішній час, над 60 випусками (51–110) працював відповідальним секретарем редколегії – Петрович Володимир Васильович, кандидат технічних наук, професор, старший науковий співробітник, дійсний член Транспортної академії України, член-кореспондент Академії будівництва України, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. Нагороджений знаками “Відмінник Освіти України”, “Почесний дорожник України”.

Науково-технічному збірнику “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” у 1979 р. присвоєний індекс ISSN 0365-8171– Міжнародний стандартний номер періодичного видання. У 2019 році присвоєні індекси ISSN 2707-4080 (Online) та ISSN 2707-4099 (CD).

Головна мета збірника наукових праць – надання широким верствам наукової громадськості можливості обміну інформацією, висвітлення результатів наукових досліджень та науково-методичних розробок, в тому числі на міжнародному рівні, які відносяться до сфери будівельно-транспортної інфраструктури.

У науково-технічному збірнику “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” публікуються матеріали, в яких відображені у вигляді наукових розробок науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації вчених і спеціалістів транспортно-будівельного комплексу, наукових установ і промисловості з вирішення сучасних задач та проблем з напрямків, які відповідають спеціальностям із галузей знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 762)): Будівництво та цивільна інженерія; Геодезія та землеустрій; Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, Технології захисту навколишнього середовища, Економіка, Менеджмент, Маркетинг; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Управління проектами і Системний аналіз, Галузеве машинобудування.

В 2016 року (випуск 96) створена редакційна рада.

В 2017 року (випуск 101) створена міжнародна рада.

В 2017 року (випуск 104) збірник виходить у новому форматі, який відповідає міжнародним стандартам.

Друкується науково-технічний збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” за рішенням Вченої ради Національного транспортного університету. Друковані примірники розповсюджуються серед: державних і провідних бібліотек України, провідних навчальних, наукових, науково-дослідних та проектних закладів дорожньо-транспортного спрямування; підприємств з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; установ до яких обов’язково повинні надсилатися видання, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт (Наказами Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2021 року № 1290 і від 07 квітня 2022 року № 320 збірник внесений до реєстру наукових видань України (Категорія Б).

Електронна копія збірника “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі “Наукова періодика України” (для періодичних друкованих наукових фахових видань), на сайті Національного транспортного університету і сайті міжнародного науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво».


Пошук