РЕДКОЛЕГІЯ


Savenko-Viacheslav

Головний редактор – Савенко Вячеслав Якович,

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету, дійсний член трьох академій та почесний професор декількох вищих навчальних закладів, у тому числі і за кордоном. Нагороджений орденом За заслуги ІІІ ступеня, знаками: “За наукові досягнення”, “Відмінник Освіти України”, “Почесний дорожник України”.


Slavinska-Olena

Заступник головного редактора – Славінська Олена Сергіївна,

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. Дійсний член Транспортної академії України, Відмінник освіти України, лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць, має Подяку Прем’єр-міністра України.

Batrakova-Angelika

Заступник головного редактора – Батракова Анжеліка Геннадіївна,

доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України та Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України. Має подяку Міністерства освіти і науки України. Нагороджена почесними знаками: «Почесний викладач ХНАДУ (ХАДІ)»; «За видатні заслуги перед колективом університету» ІІІ ступеня; «Почесний професор ХНАДУ»


Petrovich-Volodymyr

Відповідальний секретар редколегії – Петрович Володимир Васильович,

кандидат технічних наук, професор, старший науковий співробітник, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. Дійсний член Транспортної академії України, член-кореспондент Академії будівництва України, нагороджений відзнаками “Відмінник освіти України” та “Почесний дорожник України”.

Відповідальний редактор (спеціальність – 051) – Бондар Наталія Миколаївна,

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та права Національного транспортного університету, професор кафедри економіки. Дійсний член Транспортної академії України, консультант з питань державно-приватного партнерства Федерації роботодавців транспорту України.


Відповідальний редактор (спеціальність – 073) – Ложачевська Олена Михайлівна,

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту, Національний транспортний університет

Відповідальний редактор (спеціальність – 075) – Бакалінський Олександр Вікторович,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Національний транспортний університет


Відповідальний редактор (спеціальність – 076) – Іванченко Віталій Олександрович,

доктор економічних наук, доцент, Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна», завідувач відділу обґрунтування інвестицій, Національний транспортний університет, професор кафедри «Фінанси, облік і аудит»

Відповідальний редактор (спеціальність –124) – Хрутьба Вікторія Олександрівна,

доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету. Дійсний член Транспортної академії України. Нагороджена відзнакою "Відмінник освіти України".


Відповідальний редактор (спеціальність – 133) – Матейчик Василь Петрович,

доктор технічних наук, професор, декан автомеханічного факультету, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Національного транспортного університету

Відповідальний редактор (спеціальність – 183) – Барабаш Олена Василівна,

доктор технічних наук, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності НТУ, член Міжнародної асоціації екологів університетів, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України


Відповідальний редактор (спеціальність – 192) – Гамеляк Ігор Павлович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аеропортів Національного транспортного університету. Дійсний член Транспортної академії України, має Почесну грамоту Кабінету Міністрів України та Почесну грамоту Верховної Ради України.

Відповідальний редактор (спеціальність – 193) – Губар Юрій Петрович,

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри кадастру територій, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка»


Відповідальний редактор (спеціальність – 194) – Волк Павло Павлович,

доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри водної інженерії та водних технологій, Національний університет водного господарства та природокористування

Відповідальний редактор, укладач сайту науково-технічного збірника – Каськів Володимир Іванович,

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. Заступник директора з наукової роботи ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)". Дійсний член Транспортної академії України, нагороджений відзнаками “Відмінник освіти України” та “Почесний дорожник України”.


Технічний редактор, рецензування стилю рукописів науково-технічного збірника – Усиченко Олена Юріївна,

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. “Відмінник освіти України.

Технічний редактор, рецензування стилю рукописів науково-технічного збірника – Харченко Анна Миколаївна,

доктор технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном.


Технічний редактор, комп’ютерна верстка науково-технічного збірника – Чечуга Олександр Сергійович,

кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету


РЕДАКТОРИ

05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ
051 - Економіка

Барвінська-Мавайович Анна,

професор надзвичайний, доктор хабілітований у галузі економічних наук, завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин Інституту економіки та фінансів Жешувського університету, м. Жешув, (Польща).
e-mail: abarmal@gmail.com, abarwinska@ur.edu.pl, тел. +48 872 16 04, вул. Чвіклінська 2, 35-064 Жешув, Польща

orcid.org/0000-0002-0228-1761

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=uYxjM9wAAAAJ&hl=pl
Web of Science Researcher
ID H-1101-2018
PBN ID: 908766
Scopus Author ID: 57131004600

Польща

Базилюк Антоніна Василівна,

доктор економічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувачка кафедри фінансів, обліку і аудиту e-mail: a.bazyliuk@ntu.edu.ua, тел. +38093 459 3602, Україна, 01010, м. Київ, вул. Омельяновіча-Павленка, 1.

orcid.org/0000-0002-4145-5613

08.00.03 – організація управління, планування і регулювання економікою

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 9. Статистика цитувань: SCOPUS – 7, Google Shcolar – 411

Кількість статей у Scopus – 4;


Безуглий Артем Олександрович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту НТУ, директор Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» телефон: +38 044 201 08 79 e-mail: dorteh3@ukr.net,

orcid.org/0000-0003-3883-7968

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Кількість статей у Scopus – 6

Кількість статей у Web of Science – 2

Белінська Яніна Василівна,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин. Державний податковий університет, Україна, 08200, Київська обл., Ірпінь, вулиця Університетська, 31. телефон: +38 067500 15 18 e-mail: 071065@ukr.net

orcid.org/0000-0002-9685-0434

08.00.01 – економічна теорія

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Scopus Author ID: 36068854900 Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ylf0g7kAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36068854900

Кількість статей у Scopus – 4;

Кількість статей у Web of Science – 3


Бондар Наталія Миколаївна,

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та права Національного транспортного університету, професор кафедри економіки. Дійсний член Транспортної академії України, консультант з питань державно-приватного партнерства Федерації роботодавців транспорту України. e-mail: ruta2000@ukr.net, тел. +380667192340, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1.

orcid.org/0000-0002-8254-2449

08.00.03 – економіка та управління національним господарством (д-р наук)

04.00.10 – економіка та управління підприємствами,. (за видами економічної діяльності) (кан. наук)

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 14. Статистика цитувань: Google Shcolar – 939.

Кількість статей у Scopus – 2

Кількість статей у Web of Science – 1

Будник Вікторія Анатоліївна,

кандидат економічних наук, професор, Державний університет інфраструктури та технологій, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Україна, 02000, м. Київ, вул. Івана Огієнко, 19. телефон: +38 067 937 01 55 e-mail: victoria92929292@gmail.com

orcid.org/0000-0002-8936-0875

08.00.05 – Економіка і управління народним господарством (транспорт і зв'язок)

08.00.13 – Економіко-математичні методи

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Scholar h-індекс 4. Статистика цитувань: SCOPUS – 4, Google Scholar – 64

Кількість статей у Scopus – 4;

Кількість статей у Web of Science – 1


Вень Мінмінг,

кандидат економічних наук, декан відділу управління людськими ресурсами, тел.: +38099 291-73-54, Китай, 163319, Дацин, Роуд Сінфен, 5.

h-індекс Scopus – 1

Китай

Дмитрієва Оксана Іллівна,

доктор економічних наук, доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувачка кафедри економіки і підприємництва e-mail: oksanahnadu@gmail.com, тел. +380633537998, Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

orcid.org/0000-0001-9314-350X

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 4. Статистика цитувань: SCOPUS – 4, Google Shcolar – 103 Scopus Author ID: 57210346008
Web of Science Research Research ID https://publons.com/researcher/4454232/oksana-dmytriieva/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-62FrgwAAAAJ

Кількість статей у Scopus – 4;

Кількість статей у Web of Science – 2


Соколова Наталія Михайлівна,

кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету транспортного будівництва, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, Національний транспортний університет Україна, 01010, м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 1, к. 206. телефон: +38 044 280 79 09, +38 067 587 26 62, e-mail: nata_ns@ukr.net,

orcid.org/0000-0003-0678-8882

08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами

Цимбалюк Світлана Олексіївна,

доктор економічних наук, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, професор кафедри соціоекономіки та управління персоналом e-mail: tsymbaliuk_svitlana@ukr.net, тел. +380505390818, Україна, 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1.

orcid.org/0000-0002-6194-4035

08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс – 2, за базою Google Shcolar h-індекс – 19. Статистика цитувань: SCOPUS – 7, Google Shcolar – 2110

Кількість статей у Scopus – 6;

Кількість статей у Web of Science – 1


07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
073 - Менеджмент

Будник Вікторія Анатоліївна,

кандидат економічних наук, професор, Державний університет інфраструктури та технологій, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Україна, 02000, м. Київ, вул. Івана Огієнко, 19. телефон: +38 067 937 01 55 e-mail: victoria92929292@gmail.com

orcid.org/0000-0002-8936-0875

08.00.05 – Економіка і управління народним господарством (транспорт і зв'язок)

08.00.13 – Економіко-математичні методи

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Scholar h-індекс 4.
Статистика цитувань: SCOPUS – 4, Google Scholar – 64

Кількість статей у Scopus – 4

Кількість статей у Web of Science – 1

Гречан Алла Павлівна,

доктор економічних наук, професор, Національний транспортний університет, професор кафедри економіки, e-mail: grechan.ap@gmail.com, тел. +380674494014, Україна, 01010, м. Київ, вул. М.Омельяновича-Павленка, 1.

orcid.org/0000-0003-3984-9952

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

08.00.03 – національна економіка

08.00.28 – організація виробництва

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 13.
Статистика цитувань:; Google Shcolar – 846.

Кількість статей у Scopus – 3


Гуржій Наталія Миколаївна,

доктор економічних наук, Запорізький національний університет, доцент, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики e-mail: madlen2020@ukr.net тел. +380504544675, Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66.

orcid.org/0000-0002-4955-9548

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 7.
Статистика цитувань: Google Shcolar – 219

Кількість статей у Web of Science – 5

Вень Мінмінг,

кандидат економічних наук, декан відділу управління людськими ресурсами, тел.: +38099 291-73-54, Китай, 163319, Дацин, Роуд Сінфен, 5.

h-індекс Scopus – 1

Китай


Кириленко Оксана Миколаївна,

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту зовнішньо-економічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет, e-mail: ons@ua.fm телефон: +380985525338, Україна, 03058,Київ. Проспект Любомира Гузара, 1 корпус 2, каб.206. Тел. +38(044)406-78041. Web:http://ftml.nau.edu.ua/

orcid.org/0000-0003-2406-7050

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 4.
Статистика цитувань: SCOPUS – 1, Google Shcolar – 137

Кількість статей у Scopus – 1

Кількість статей у Web of Science – 6

Ложачевська Олена Михайлівна,

доктор економічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувачка кафедри менеджменту, e-mail: lemina@ukr.net тел. +38044-280-84-38, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 240

orcid.org/0000-0001-8462-925X

08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку

05.22.10 – Експлуатація автомобільного транспорту

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 6.
Статистика цитувань: SCOPUS – 1, Google Shcolar – 168

Кількість статей у Scopus – 4


Меленчук Тетяна Михайлівна,

доктор технічних наук, професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, завідувачка кафедри транспортних технологій та менеджменту
е-mail: tamelenchuk1508@gmail.com

orcid.org/0000-0001-5216-7919

05.22.01 – Транспортні системи

05.13.22 – Управління проектами та програмами

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2; за базою Google Shcolar h-індекс 3.
Статистика цитувань: SCOPUS – 8; Google Shcolar – 87.

Кількість статей у Scopus – 4

Разумова Катерина Миколаївна,

доктор економічних наук, професор. Національний авіаційний університет, завідувачка кафедри організації авіаційних робіт та послуг. Україна, 03058, Київ. корпус 2, поверх 3, ауд. 2.312 А тел.: +38 (044) 406-60-45 e-mail: koarp@nau.edu.ua тел.:+38(067)425-88-07 e-mail: krsazum@ukr.net

orcid.org/0000-0001-6385-2823

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

h-індекс Web of Science – 2 h

Кількість статей у Web of Science – 6


Семенчук Тетяна Борисівна,

кандидат економічних наук, доцент, Державний університет інфраструктури та технологій, в.о. завідувачки кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування e-mail: semenchyk2021@gmail.com телефон: +380978400580, Україна, 02000 , м. Київ, вул. Кирилівська, 9.

orcid.org/0000-0001-7834-1655

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 0, за базою Google Shcolar h-індекс 4.
Статистика цитувань: SCOPUS – 0, Google Shcolar – 91

Кількість статей у Web of Science – 2

Цимбалюк Світлана Олексіївна,

доктор економічних наук, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, професор кафедри соціоекономіки та управління персоналом e-mail: tsymbaliuk_svitlana@ukr.net, тел. +380505390818, Україна, 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1.

orcid.org/0000-0002-6194-4035

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс – 2, за базою Google Shcolar h-індекс – 19.
Статистика цитувань: SCOPUS – 7, Google Shcolar – 2110

Кількість статей у Scopus – 6

Кількість статей у Web of Science – 1


075 - Маркетинг

Бакалінський Олександр Вікторович,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Національного транспортного університету, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 240, 241, 243, тел. +38 (044) 280–84–38, е-mail: manage@ntu.edu.ua.

orcid.org/0000-0003-1215-7470

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг

Iндекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1; за базою Google Shcolar h-індекс 6.
Статистика цитувань: SCOPUS – 1; Google Shcolar – 90

Кількість статей у Scopus – 3

Ванюшин Володимир Олександрович,

Доктор ділового адміністрування, доцент, Університет Умео, Школа бізнесу, економіки та статистики, Умео, (Швеція) тел. +4673 641 47 38 e-mail: vladimir.vanyushyn@umu.se
Profile page: http://usbe.se/vorvan99

orcid.org/0000-0002-0221-2651

Scopus Author ID: 15833408000 Google
Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=03XvBQ4AAAAJ&hl=en
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15833408000

Швеція


Ільченко Вікторія Юліанівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет e-mail: nika-ivg@ukr.net телефон: +380674795543, Україна, 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленко 1, к. 241.

orcid.org/0000-0003-4318-0999

08.00.05 – Економіка, планування й організація управління народним господарством та його галузями

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс – 1, за базою Google Shcolar h-індекс – 1.
Статистика цитувань: SCOPUS – 2, Google Shcolar – 4

Кількість статей у Scopus – 4

Кількість статей у Web of Science - 1

Мамонов Костянтин Анатолійович,

доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, професор кафедри Земляного адміністрування і геоінформаційних систем, е-mail: kostia.mamonov2017@gmail.com тел.: +38068 578-23-11, Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17.

orcid.org/0000-0002-7805-3132

08.06.01 – Економіка та управління підприємствами

193 «Геодеія та землеустрій» – інженер з геодезії та землеустрою

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 5, за базою Google Shcolar h-індекс 5.
Статистика цитувань: Google Shcolar – 117

Кількість статей у Scopus – 7


Мельник Тетяна Степанівна,

доктор економічних наук, Акціонерне товариство «Українська залізниця», Департамент закупівель, головний фахівець сектору категорійних стратегій управління категорійного менеджменту e-mail: avgust26@ukr.net, t.melnik@Uz/gov/ua телефон: +380677905585, Україна, 03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 5.

orcid.org/0000-0003-2216-0606

08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видками економічної діяльності)

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 2.
Статистика цитувань: SCOPUS – 1, Google Shcolar – 23

Кількість статей у Scopus – 1;

Кількість статей у Web of Science – 12

Приймак Наталія Сергіївна,

доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського e-mail: priymak@donnuet.edu.ua тел. +380987318727, Україна, 50000, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16.

orcid.org/0000-0002-0313-2581

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 6.
Статистика цитувань: Google Shcolar – 86

Кількість статей у Scopus – 1


076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Анна Барвінська-Мавайович,

професор надзвичайний, доктор хабілітований у галузі економічних наук, завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин Інституту економіки та фінансів Жешувського університету,
тел. +48 872 16 04, вул. Чвіклінська 2 35-064 Жешув, Польща

orcid.org/0000-0002-0228-1761

Web of Science
Researcher ID H-1101-2018
PBN ID: 908766
Scopus Author ID: 57131004600

Польща

Белінська Яніна Василівна,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин. Державний податковий університет, Україна, 08200, Київська обл., Ірпінь, вулиця Університетська, 31. телефон: +38 067 500 15 18 e-mail: 071065@ukr.net

orcid.org/0000-0002-9685-0434

08.00.01 – економічна теорія

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Scopus Author ID: 36068854900
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ylf0g7kAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36068854900

Кількість статей у Scopus – 4


Бондар Наталія Миколаївна,

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та права, професор кафедри економіки Національного транспортного університету. Україна, 01010, м. Київ, вул. Омельяновіча-Павленка, 1. e-mail: ruta2000@ukr.net, телефон: +38 066 719 23 40

orcid.org/0000-0002-8254-2449

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

08.00.04 – Економіка транспорту та зв’язку

Scopus Author ID: 57219468426
ResearcherID: C-5991-2016
Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 14.
Статистика цитувань: Google Shcolar – 939.

Кількість статей у Scopus – 2

Кількість статей у Web of Science - 1

Ванюшин Володимир Олександрович,

Доктор ділового адміністрування, доцент, Університет Умео, Школа бізнесу, економіки та статистики, Умео, (Швеція) тел. +4673 641 47 38 e-mail: vladimir.vanyushyn@umu.se
Profile page: http://usbe.se/vorvan99

orcid.org/0000-0002-0221-2651

Scopus Author ID: 15833408000 Google
Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=03XvBQ4AAAAJ&hl=en
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15833408000

Швеція


Гуржій Наталія Миколаївна,

доктор економічних наук, Запорізький національний університет, доцент, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики e-mail: madlen2020@ukr.net тел. +380504544675, Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66.

orcid.org/0000-0002-4955-9548

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 7.
Статистика цитувань: Google Shcolar – 219

Кількість статей у Web of Science – 5

Дмитрієва Оксана Іллівна,

доктор економічних наук, доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувачка кафедри економіки і підприємництва e-mail: oksanahnadu@gmail.com, тел. +380633537998, Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

orcid.org/0000-0001-9314-350X

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 4. Статистика цитувань: SCOPUS – 4, Google Shcolar – 103 Scopus Author ID: 57210346008
Web of Science Research Research ID https://publons.com/researcher/4454232/oksana-dmytriieva/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-62FrgwAAAAJ

Кількість статей у Scopus – 4;

Кількість статей у Web of Science – 2


Іванченко Віталій Олександрович,

доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна», завідувач відділу обґрунтування інвестицій, Національний транспортний університет, професор кафедри «Фінанси, облік і аудит» e-mail: Ivanchenko_vital@ukr.net телефон: +380677591920, Україна, 03022, м. Київ, просп. Перемоги 57, оф. 1406.

orcid.org/0000-0003-4014-0780

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 4.
Статистика цитувань: Google Shcolar – 41

Мамчур Володимир Анатолійович,

доктор економічних наук, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», заступник директора з науково-інноваційної роботи e-mail: mamchur111@ukr.net телефон: +380967092025, Україна, 081622, Київська область, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1Б.

orcid.org/0000-0003-1300-3633

08.00.03 – Eкономіка та управління національним господарством

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 9.
Статистика цитувань: Google Shcolar – 201


Приймак Наталія Сергіївна,

доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського e-mail: priymak@donnuet.edu.ua тел. +380987318727, Україна, 50000, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16.

orcid.org/0000-0002-0313-2581

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 6.
Статистика цитувань: Google Shcolar – 86

Кількість статей у Scopus – 1

Семенчук Тетяна Борисівна,

кандидат економічних наук, доцент, Державний університет інфраструктури та технологій, в.о. завідувачки кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування e-mail: semenchyk2021@gmail.com телефон: +380978400580, Україна, 02000 , м. Київ, вул. Кирилівська, 9.

orcid.org/0000-0001-7834-1655

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 0, за базою Google Shcolar h-індекс 4.
Статистика цитувань: SCOPUS – 0, Google Shcolar – 91

Кількість статей у Web of Science – 2


12 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
124 – Системний аналіз

Бубела Андрій Володимирович,

доктор технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, декан факультету транспортного будівництва, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, е-mail: bubelaandrey@ukr.net, тел.: +38050 553 55 94, Україна, 01010, м. Київ, вул. Омеляновича – Павленка, 1, к. 206.

orcid.org/0000-0002-5619-003X

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

05.13.22 – Управління проектами і програмами

Кількість статей у Scopus – 4

Воркут Тетяна Анатоліївна,

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри «Транспортне право та логістика», e-mail: tpsalkaf@ntu.edu.ua, тел. +380442544326, тел. моб. +380975812558, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 439.

orcid.org/0000-0003-0354-476Х

05.13.22 – Управління проектами.

05.22.10 – Експлуатація автомобільного транспорту.

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar
h-індекс 3.
Статистика цитувань:
Google Shcolar – 110

Кількість статей у Scopus – 2


Гавриленко Валерій Володимирович,

доктор фізико-математичних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри «Інформаційні системи і технології», e-mail: v_gavr@ukr.net, тел. +380442807066, Україна, 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка 1, к. 427а.

orcid.org/0000-0001-9682-4204

01.02.04 – Механіка деформованого твердого тіла

Індекс Хірша: за базою SCOPUS
h-індекс 2, за базою Google Shcolar
h-індекс 6.
Статистика цитувань: SCOPUS – 18; Web of Science – 7; Google Scholar – 93

Кількість статей у Scopus – 27,

Кількість статей у Web of Science - 16

Дмитриченко Андрій Миколайович,

кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортного права та логістики, Національний транспортний університет, кафедра транспортного права та логістики, e-mail: andrew_d@ukr.net, +380502816006, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 505.

orcid.org/0000-0001-6144-7533

05.13.22 – Управління проектами і програмами

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1; Статистика цитувань: SCOPUS – 1

Кількість статей у Scopus – 2;

Кількість статей у Web of Science – 2


Ломотько Деніс Вікторович,

доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, завідувач кафедри транспортних систем та логістики. 61050, Україна, м. Харків, пл. Фейербаха, 7, к.333 тел. +38-057-730-1955 e-mail den@kart.edu.ua

orcid.org/0000-0002-7624-2925

05.22.01 – Транспортні системи

05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Індекс Хірша: за базою SCOPUS hіндекс 3; за базою Google Shcolar h-індекс 21. Статистика цитувань: SCOPUS – 19; Google Shcolar – 2543.

Кількість статей у Scopus – 7;

Кількість статей у Web of Science – 3

Меленчук Тетяна Михайлівна,

доктор технічних наук, професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, завідувач кафедри транспортних технологій та менеджменту е-mail: tamelenchuk1508@gmail.com

orcid.org/0000-0001-5216-7919

05.22.01 – Транспортні системи

05.13.22 – Управління проектами та програмами

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2; за базою Google Shcolar h-індекс 3. Статистика цитувань: SCOPUS – 8; Google Shcolar – 87.

Кількість статей у Scopus – 4


Романенко Віктор Демидович,

доктор технічних наук, професор, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», заступник директора з науково-педагогічної роботи ipsa_mmsa@ukr.net, тел. +380502823204, Україна, 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37-А, корпус №35

orcid.org/0000-0002-4067-4371

05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів і виробництв

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2,5. Статистика цитувань: SCOPUS – 28

Кількість статей у Web of Science – 16

Харута Віталій Сергійович,

кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, доцент кафедри транспортного права та логістики e-mail: kharuta_vitaliy@ukr.net, тел. +380964719517, Україна, 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 7.

orcid.org/0000-0002-8897-7558

05.13.22 – Управління проектами і програмами

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 5. Статистика цитувань: SCOPUS – 26, Google Shcolar – 155

Кількість статей у Scopus – 8


Харченко Анна Миколаївна,

кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, e-mail: anna-x3@ukr.net, тел. +380442807909, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 206.

orcid.org/ 0000-0001-8166-6389

05.13.22 – Управління проектами і програмами

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 1. Статистика цитувань: Google Shcolar –7

Кількість статей у Scopus – 3

Хрутьба Вікторія Олександрівна,

доктор технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, e-mail: viktoriia.khrutba@gmail.com, тел.+380442885100, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 312.

orcid.org/0000-0002-8121-2042

05.13.22 – Управління проектами і системний аналіз

05.17.11 – Технологія силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів

05.17.08 – Процеси і апарати хімічної технології.

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 3

Кількість статей у Scopus – 5;

Кількість статей у Web of Science – 1


13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
133 – Галузеве машинобудування (машини для транспортного будівництва і виробництва будівельних матеріалів та виробів)

Джаваріні Карло,

професор, професор кафедри промислової та технологічної хімії Університету "La Sapienza", Рим, Італія, carlo.giavarini@uniroma1.it giavarini2@interfree.it

h-індекс Scopus – 15

Італія

Кириченко Ігор Георгійович,

доктор технічних наук, професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, декан механічного факультету e-mail: igk160450@gmail.com, тел. +380977055474, Україна, 61004, м. Харків, вул.Москалівська, 92, кв. 62.

orcid.org/0000-0002-2128-3500

05.05.04 – Mашини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1. Статистика цитувань: SCOPUS – 13

Кількість статей у Scopus – 8


Кузьмінець Микола Петрович,

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну e-mail: kuzminecmp@ukr.net, тел. +380983600812, Україна, 08296, Київська обл., смт. Ворзель, вул. Декабристів, 10.

orcid.org/0000-0002-9636-919X

05.05.04 – Mашини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1. Статистика цитувань: SCOPUS – 13

Кількість статей у Scopus – 4

Ловейкін Вячеслав Сергійович,

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Факультет «Конструювання та дизайну», завідувач кафедри конструювання машин і обладнання e-mail: lovvs@ukr.net тел. +380973491453, Україна, 03041, м. Київ, вул.Героїв Оборони, 12.

orcid.org/0000-0003-4259-3900

05.05.05 – Піднімально-транспортні машини

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 5, за базою Google Shcolar h-індекс 14. Статистика цитувань: SCOPUS – 50, Google Shcolar – 1291

Кількість статей у Scopus – 16;

Кількість статей у Web of Science – 7


Лоза Ігор Андрійович,

доктор фізико-математичних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, e-mail: dukeigor@mail.ru, тел. +380953195038, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Бойчука, 42, к. 608.

orcid.org/0000-0002-1032-8048

01.02.04 – Механіка деформованого твердого тіла

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 7, кількість публікацій в SCOPUS – 33

Кількість статей у Scopus – 33,

Кількість статей у Web of Science - 24

Ломотько Деніс Вікторович,

доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, завідувач кафедри транспортних систем та логістики. 61050, Україна, м. Харків, пл. Фейербаха, 7, к.333 тел. +38-057-730-1955 e-mail den@kart.edu.ua

orcid.org/0000-0002-7624-2925

05.22.01 – Транспортні системи

05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Індекс Хірша: за базою SCOPUS hіндекс 3; за базою Google Shcolar h-індекс 21. Статистика цитувань: SCOPUS – 19; Google Shcolar – 2543.

Кількість статей у Scopus – 7;

Кількість статей у Web of Science – 3


Марчук Олександр Васильович,

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри опору матеріалів та машинознавства, e-mail: ksm_ntu@ukr.net, тел. +380442804368, тел. моб. 0994256775, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 113.

orcid.org/0000-0001-8374-7676

01.02.03 – Будівельна механіка

05.23.17 – Будівельна механіка

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 5, за базою Web of Science h-індекс 5, Статистика цитувань: SCOPUS – 38, Web of Science – 20

Кількість статей у Scopus – 35,

Кількість статей у Web of Science - 21

Матейчик Василь Петрович,

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, декан автомеханічного факультету. e-mail: wmate@ukr.net, тел. +38044-280-79-40, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 306.

orcid.org/0000-0002-3683-7246

05.22.02 – Автомобілі та трактори двигуни

05.05.03 – Теплові двигуни

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 6. Статистика цитувань: SCOPUS – 9, Google Shcolar – 101

Кількість статей у Scopus – 10;

Кількість статей у Web of Science – 1


Мусійко Володимир Данилович,

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідуючий кафедри дорожних машин, e-mail: musvd@i.ua, тел. +380501040262, Україна, 04207, м. Київ, вул. Теремківська, буд. 12 кв. 57.

orcid.org/0000-0001-9983-3296

05.05.04 – Дорожні та будівельні машини

05.05.04 – Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 0, за базою Google Shcolar h-індекс 0. Статистика цитувань: SCOPUS – 0, Google Shcolar – 187

Кількість статей у Scopus – 1
Монографії – 1,
Розділи в монографіях – 3

Оксень Євген Іванович,

доктор технічних наук, професор, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» м. Київ, відділення досліджень технічного стану будівель та споруд при небезпечних геологічних процесах, провідний науковий співробітник e-mail: eioksen@gmail.com, тел. +380506744778, Україна, 03162, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, буд. 16, кв. 24.

orcid.org/0000-0003-1075-6840

05.05.06 – Гірничі машини

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 3. Статистика цитувань: SCOPUS – 6, Google Shcolar – 12

Кількість статей у Scopus – 1;

Кількість статей у Web of Science – 3


Rozhok-Liliia

Рожок Лілія Степанівна,

доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки Національний транспортний університет e-mail: teor_mex@ukr.net, тел. +380507080087, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1.

orcid.org/0000-0002-7926-9074

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 9, за базою Google Shcolar h-індекс 10, за базою Web of Science h-індекс 9. Статистика цитувань: SCOPUS – 219, Google Shcolar – 252, Web of Science - 184

Кількість статей у Scopus – 40,

Кількість статей у Web of Science - 26


18 ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ
183 – Технології захисту навколишнього середовища

Барабаш Олена Василівна,

доктор технічних наук, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету, член Міжнародної асоціації екологів університетів, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 312. el_barabash@ukr.net, +380983663316 (вайбер)

orcid.org/0000-0001-5206-2922

21.06.01 – Екологічна безпека

03.00.16 – Екологія

Кількість статей у Scopus – 5
Монографія

Бєдункова Ольга Олександрівна,

доктор біологічних наук, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства e-mail: o.o.biedunkova@nuwm.edu.ua, тел. +380669138392, Україна, 03028, м. Рівне, вул. Соборна,11

orcid.org/0000-0003-4356-4124

03.00.16 – Екологія

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Web of Science h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 5, Статистика цитувань: SCOPUS – 2, Google Shcolar – 70

Кількість статей у Scopus – 3;

Кількість статей у Web of Science – 2


Внукова Наталія Володимирівна,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (Харків), e-mail: vnukovanv@ukr.net, тел. +380577073751, 0505966911. 61002 Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, к.530а.

orcid.org/0000-0002-4097-864Х

21.06.01 – Екологічна безпека

11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Кількість статей у Scopus – 3

Єрмаков Віктор Миколайович,

доктор технічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки, заступник директора ННІ екологічної безпеки та управління Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, e-mail: evn54@ukr.net, тел. +38099 249 05 32, Україна, м. Київ, 03035, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2.

orcid.org/0000-0003-4548-235X

21.06.01 – Eкологічна безпека

Індекс Хірша: за базою Web of Science h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 5. Статистика цитувань: Web of Science – 6, Google Shcolar – 108

Кількість статей у Scopus – 2;

Кількість статей у Web of Science – 5


Іванік Олена Михайлівна,

Лауреат Премії НАН України для молодих вчених (2005 р.), доктор геологічних наук, професор, завідувачка кафедри загальної та історичної геології, ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, e-mail: om.ivanik@gmail.com тел. +380503316120, Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90.

orcid.org/0000-0002-8782-4883

04.00.05 – Геологічна інформатика

04.00.10 – Геологія океанів та морів

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 4, за базою Google Shcolar h-індекс 8. Статистика цитувань: SCOPUS – 44, Google Shcolar – 187

Кількість статей у Scopus – 41;

Кількість статей у Web of Science – 6

Лукьянова Віталіна Віталіївна,

кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Національний транспортний університет, e-mail: vitalina_lk@i.ua, тел.+380677985533, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 312.

orcid.org/0000-0001-8964-3560

02.00.11 – Колоїдна хімія

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 5. Статистика цитувань: SCOPUS – 13, Google Shcolar – 59

Кількість статей у Scopus – 12;

Кількість статей у Web of Science – 5


Луньова Оксана Володимирівна,

доктор технічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки ННІ екологічної безпеки та управління Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, e-mail: Lunovaov@ukr.net, тел. +380506073115, Україна, м. Київ, 03035, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2.

orcid.org/0000-0002-2869-736X

21.06.01 – Eкологічна безпека

Індекс Хірша: за базою Web of Science h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 5. Статистика цитувань: Web of Science – 7, Google Shcolar – 69

Кількість статей у Scopus – 1;

Кількість статей у Web of Science – 7

Ляшенко Дмитро Олексійович,

доктор географічних наук, доцент, професор кафедри «Геоінформатики» ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, e-mail: uageo@ua.fm, тел. +380445722730, тел. моб.0673235684, Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90
Національний транспортний університет, професор кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою, +380442809984, Україна, 01010, м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 1, к. 344.

orcid.org/0000-0001-5588-0322

11.00.12 – Географічна картографія

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 3. Статистика цитувань: Google Shcolar –22


Петрович Олеся Зіновіївна,

кандидат біологічних наук, Головний спеціаліст Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, доцент кафедри екології Національного транспортного університету, e-mail: petrovych.o@gmail.com, тел. +380677841153, Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 35.

03.00.16 – Екологія

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 4. Статистика цитувань: Google Shcolar – 25

Кількість статей у Scopus – 1

Петрук Роман Васильович,

доктор технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, професор кафедри екології та екологічної безпеки, e-mail: prroma07@gmail.com, тел. +380979423978, Україна, 21021, м. Віниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 9а, к. 90.

orcid.org/0000-0002-5128-4053

21.06.01 – Екологічна безпека

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 5, за базою Google Shcolar h-індекс 6. Статистика цитувань: SCOPUS – 56, Google Shcolar – 125

Кількість статей у Scopus – 10;

Кількість статей у Web of Science – 4


Сужєделите Вісоцкене Юрате,

професор, доктор технічних наук, Вільнюський технічний університет Гедімінаса, факультет інженерії навколишнього середовища Начальник кафедри геодезії та кадастру Департамент геодезії та кадастру, Литва.
Резюме профілю
Система управління дослідженнями VDU https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp03233

Литва

Файнлейб Олександр Маркович,

член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, завідувач лабораторії термостійких полімерів і нанокомпозитів, e-mail: fainleib@i.ua, тел. +380445595372, тел. моб. +380675050399, м. Київ, вул. Харківське шосе 160, к. 304.

orcid.org/0000-0001-8658-4219

02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук.

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 18, за базою Google Shcolar h-індекс 20. Статистика цитувань: SCOPUS – 913, Google Shcolar – 1174

Кількість статей у Scopus – 145


Хамед Юнес,

кандидат технічних наук, доцент факультету наук Гафса FSGF • Відділ наук про Землю. Туніс.
e-mail: hamed_younes@yahoo.fr

orcid.org/0000-0001-7451-4459

Освіта: оцінка впливу на навколишнє середовище, управління водними ресурсами, адаптація до зміни клімату.

Ідентифікатор автора Scopus: 25723109600
h-індекс Scopus – 13

Туніс

Хрутьба Вікторія Олександрівна,

доктор технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, e-mail: viktoriia.khrutba@gmail.com, тел.+380442885100, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 312.

orcid.org/0000-0002-8121-2042

05.13.22 – Управління проектами і системний аналіз

05.17.11 – Технологія силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів

05.17.08 – Процеси і апарати хімічної технології.

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 3

Кількість статей у Scopus – 5;

Кількість статей у Web of Science – 1


Шматков Григорій Григорович,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор біологічних наук, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри “Екологія та охорона навколишнього середовища”. e-mail shmatkov7@gmail.com, shmatkov.hryhorii@pgasa.dp.ua тел. +38(099) 9780194, Україна, 46010, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, к. 208.

orcid.org/0000-0002-8121-2042

05.05.85 – Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів

03.00.16 – Біогеоценологія і екологія

Статистика цитувань: SCOPUS –3

Кількість статей у Scopus – 5

Яковишина Тетяна Федорівна,

доктор технічних наук, кандидат біологічних наук, доцент, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища, e-mail: ecology@pgasa.dp.ua,, тел. +380567563371, Україна, 49041, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе 80, к. 418.

orcid.org/0000-0002-5924-7847

21.06.01 – Екологічна безпека

03.00.16 – Екологія

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 5. Статистика цитувань: Google Shcolar – 76.19 АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
192 – Будівництво та цивільна інженерія

Батракова Анжеліка Геннадіївна,

доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, e-mail: rp@khadi.kharkov.ua, тел. +380577073732, Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого 25, к. 362.

orcid.org/0000-0002-4067-4371

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Індекс Хірша: за базою SCOPUS
h-індекс 3, за базою Google Shcolar
h-індекс 7.
Статистика цитувань: SCOPUS – 28, Google Shcolar – 117

Кількість статей у Scopus – 21,

Кількість статей у Web of Science - 6

Бубела Андрій Володимирович,

доктор технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, декан факультету транспортного будівництва, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, е-mail: bubelaandrey@ukr.net, тел.: +38050 553 55 94, Україна, 01010, м. Київ, вул. Омеляновича – Павленка, 1, к. 206.

orcid.org/0000-0002-5619-003X

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

05.13.22 – Управління проектами і програмами

Кількість статей у Scopus – 4


Гамеляк Ігор Павлович,

доктор технічних наук, професор Національний транспортний університет, завідувач кафедри аеропортів, e-mail: gip65n@gmail.com, тел. +380442807073, +380503524124, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 344.

orcid.org/0000-0001-9246-7561

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

05.22.10 – Експлуатація автомобільного транспорту.

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 3, за базою Google Shcolar h-індекс 6. Статистика цитувань: SCOPUS і Google Shcolar – 27

Кількість статей у Scopus – 6,

Кількість статей у Web of Science - 2

Гасенко Ліна Володимирівна,

кандидат технічних наук; Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», ННІ Архітектури, будівництва та землеустрою, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, e-mail: lin02011@meta.ua, тел. +380956632146, Україна, 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

orcid.org/0000-0002-1310-914X

05.23.20 – Містобудування та територіальне планування

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1; за базою Google Shcolar h-індекс 4. Статистика цитувань: SCOPUS – 10; Google Shcolar – 40

Кількість статей у Scopus – 5


Гончаренко Федір Петрович,

кандидат технічних наук, доцент, заступник головного інженера ДП "Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства" (Київ), e-mail: fedir_udd@ukr.net, тел. +380442066410, +380503468253, Україна, 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 39/1.

orcid.org/0000-0002-4961-3620

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 4, за базою Google Shcolar h-індекс 8.
Статистика цитувань: SCOPUS – 37, Google Shcolar – 123

Гуляєв Валерій Іванович,

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри вищої математики, e-mail: valery@gulyayev.com.ua, тел.+380442847109, +380965974556, Україна, 01103, м. Київ, вул. Бойчука, 42, к. 508.

orcid.org/0000-0002-5388-006X

05.23.17 – Будівельна механіка

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 9, за базою Google Shcolar h-індекс 13. Статистика цитувань: SCOPUS – 332, Google Shcolar – 673

Кількість статей у Scopus – 187,

Кількість статей у Web of Science - 125


Жданюк Валерій Кузьмович,

доктор технічних наук, професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідуючий кафедрою будівництва та експлуатації автомобільних доріг, e-mail: vk.zhdanuk@gmail.com, +380577073735, тел. +380660332695, Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, к. 255.

orcid.org/0000-0003-0420-7036

05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 7. Статистика цитувань: SCOPUS – 2, Google Shcolar – 125

Кількість статей у Scopus – 5,

Кількість статей у Web of Science - 5

Золотарьов Віктор Олександрович,

доктор технічних наук, професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувач кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, e-mail: kafedradsm@gmail.com, тел. +380577073726, Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

orcid.org/0000-0003-2132-9289

05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 14. Статистика цитувань: SCOPUS – 56, Google Shcolar – 837

Кількість статей у Scopus – 8,

Кількість статей у Web of Science - 8


Каськів Володимир Іванович,

кандидат технічних наук, доцент, ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)". Заступник директора з наукової роботи (Київ), Національний транспортний університет, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, “Відмінник освіти України” e-mail: vi_kas@ukr.net, тел. +380442807338, +380442803942, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 136

orcid.org/0000-0002-8074-6798

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 1. Статистика цитувань: Google Shcolar –6

Кількість статей у Scopus – 1

Кирель Наталія Володимирівна,

доктор технічних наук, професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, професор кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг, e-mail: NataliaVS.0105@gmail.com тел. +3805727073780, +3809775099793. 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, к. 255.

orcid.org/0000-0001-8458-1954

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Кількість статей у Scopus – 4


Кірічек Юрій Олександрович,

доктор технічних наук, професор, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри «Землевпорядкування, будівництво автодоріг та геодезія», e-mail: yakirichek@gmail.com, тел. +380562470888; Україна, 46010, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, к. 228

orcid.org/0000-0002-1573-0706

05.23.02 – Основи та фундаменти

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 4. Статистика цитувань: SCOPUS – 4, Google Shcolar – 71

Кількість статей у Scopus – 8

Кіяшко Ігор Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (Харків), e-mail: kiv62@ukr.net, тел. +380577073780, +380501784044, Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого 25, к. 257.

orcid.org/0000-0002-3250-0996

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Кількість статей у Scopus – 1


Котиня Рената,

професор, доктор технічних наук: Лодзинський технологічний університет (Лодзинська Політехніка); заступник декана з інновацій та співпраці з економікою факультету будівництва, архітектури та екології; завідувач кафедри бетонного будівництва. renata.kotynia@p.lodz.pl
Teл. +48 42 631 38 70, +48 42 631 35 75 Fax +48 42 631 35 84
Адресa: Ал. Політехніка 6, 90-924 Лодзь Південний кампус / W6 Організаційний підрозділ Кафедра бетонного будівництва

Профіль у Nauce Polskiej: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=84329

Bеб-сторінка: http://www.bais.p.lodz.pl/renata_kotynia/

Польща

Кузло Микола Трохимович,

доктор технічних наук, професор, Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів, е-mail: kuzlo-@ukr.net, тел. +380966890792, тел. (0362) 63-51-40, Україна, 33028, м. Рівне, вул. Чорновола 49а, к. 653.

orcid.org/0000-0001-9242-2478

06.01.02 – Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

05.23.02 – Основи та фундаменти

індекс за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 5. Статистика цитувань: SCOPUS – 27, Google Shcolar – 70

Кількість статей у Scopus – 7


Лантух-Лященко Альберт Іванович,

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, професор кафедри «Мости, тунелі та гідротехнічні споруди», e-mail: albert.lantoukh@gmail.com, тел. +380 44 280 7978, тел. моб., +38 095 274 80 25. Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 229.

orcid.org/0000-0002-6642-2359

05.23.17 – Будівельна механіка

05.23.01 – Будівельні конструкції та споруди

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 8 Статистика цитувань: Google Shcolar –173

Кількість статей у Scopus – 3,

Кількість статей у Web of Science - 5

Литвиненко Тетяна Петрівна,

кандидат технічних, доцент, Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, ННІ «Архітектури, будівництва та землеустрою», завідуюча кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель e-mail: litta2510@gmail.com тел. +380506715433, Україна, 36039, м. Полтава, вул. Ватутіна, 3.

orcid.org/0000-0002-7229-201X

05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 6.
Статистика цитувань: SCOPUS – 13, Google Shcolar – 104

Кількість статей у Scopus – 10


Лоза Ігор Андрійович,

доктор фізико-математичних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, e-mail: dukeigor@mail.ru, тел. +380953195038, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Бойчука, 42, к. 608.

orcid.org/0000-0002-1032-8048

01.02.04 – Механіка деформованого твердого тіла

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 7, кількість публікацій в SCOPUS – 33

Кількість статей у Scopus – 33,

Кількість статей у Web of Science - 24

Марчук Олександр Васильович,

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри опору матеріалів та машинознавства, e-mail: ksm_ntu@ukr.net, тел. +380442804368, тел. моб. 0994256775, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 113.

orcid.org/0000-0001-8374-7676

01.02.03 – Будівельна механіка

05.23.17 – Будівельна механіка

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 5, за базою Web of Science h-індекс 5, Статистика цитувань: SCOPUS – 38, Web of Science – 20

Кількість статей у Scopus – 35,

Кількість статей у Web of Science - 21


Мішутін Андрій Володимирович,

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, Одеська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри “Автомобільні дороги та аеродроми” e-mail: mishutin52@ukr.net, тел. +380505016774, Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, корпус ГС, к.305.

orcid.org/0000-0001-9512-6084

05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби

h-індекс (Google) – 8

Кількість статей у Web of Science - 4

Мозговий Володимир Васильович,

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, e-mail: mozgoviy@gmail.com, тел. +380442859528, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Бойчука, 42, к. 109.

orcid.org/0000-0002-1032-8048

05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Кількість статей у Scopus – 1,

Кількість статей у Web of Science - 2


Нагайчук Василь Михайлович,

кандидат технічних наук, доцент, начальник відділу підвищення кваліфікації персоналу науково-методичного навчального центру ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) " (Київ), e-mail: nvm@dorndi.org.ua, тел. +380444563415, Україна, 03113, м. Київ, пр. Перемоги, 57.

orcid.org/0000-0001-9238-9276

05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби

h-індекс – 2 за базою Scopus h-індекс – 1 за базою Google Scholar Статистика цитувань: Scopus - 36

Кількість статей у Scopus – 1

Павлюк Дмитро Олександрович,

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою, e-mail: ntupavlukd@gmail.com, тел. +380442809984, тел. моб.0672099378, Україна, 01010, м. Київ, вул.М.Омеляновича-Павленка, 1, к. 344.

orcid.org/0000-0002-4067-4371

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми


Petrovich-Volodymyr

Петрович Володимир Васильович,

кандидат технічних наук, професор, старший науковий співробітник, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. e-mail: petrovichvv60@ukr.net, тел. +3804428027338, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 138.

orcid.org/0000-0003-0422-2535

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Rozhok-Liliia

Рожок Лілія Степанівна,

доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки Національний транспортний університет e-mail: teor_mex@ukr.net, тел. +380507080087, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1.

orcid.org/0000-0002-7926-9074

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 9, за базою Google Shcolar h-індекс 10, за базою Web of Science h-індекс 9. Статистика цитувань: SCOPUS – 219, Google Shcolar – 252, Web of Science - 184

Кількість статей у Scopus – 40,

Кількість статей у Web of Science - 26


Semko-Oleksandr

Семко Олександр Володимирович,

доктор технічних наук, професор, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Україна, 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1. індекс 4. Статистика цитувань: SCOPUS – 21

Кількість статей у Scopus – 5

Slavinska-Olena

Славінська Олена Сергіївна,

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. e-mail: elenaslavin9@gmail.com тел. +380442806543, +380442803942, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 138.

orcid.org/0000-0002-9709-0078

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1. Статистика цитувань: SCOPUS – 1

Кількість статей у Scopus – 5


Снісаренко Володимир Іванович,

доктор технічних наук, професор. Науково-дослідний інститут підземного і спеціального будівництва НДІ «Підземспецбуд». mail: info@undergeo.com, тел. +38044333-50-20, +38044333-50-25, +380975033206. м. Київ, вул. Нестерова, 3.

05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва

05.23.02 – Основи та фундаменти

Солдо Божо,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри цивільного будівництва, УНІВЕРСИТЕТ ПІВНІЧНИЙ. Головний офіс: Trg dr. Жарка Долінара 1 48000 Копрівниця e-mail: bozo.soldo@unin.hr

h-індекс Scopus – 10

Хорватія


Teltaev Baghdat

Телтаєв Багдат Бурханбайули,

доктор технічних наук, професор, президент КаздорНДІ, професор Казахської автомобільно-дорожньої академії ім. Л.Б.Гончарова. e-mail: bagdatbt@yahoo.com, тел. +7(727) 2463368, тел. моб. +77017606701, Республіка Казахстан, 050061, М. Алмати, вул. Нурпеісова 2А.

orcid.org/0000-0002-8-463-9965

01.02.07 – Механіка сипучих тіл, ґрунтів і гірських порід;

05.23.11 – Будівництво автомобільних доріг і аеродромів.

Індекс Хірша: h-індекс Scopus – 10, h-індекс Web of Science – 6; Статистика цитувань: SCOPUS – 56;

Кількість статей у Scopus – 6

Tolmachov Serhii

Толмачов Сергій Миколайович,

доктор технічних наук, професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, ХНАДУ, Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25 e-mail: tolmachov.serg@gmail.com, тел. 0503036848,.

orcid.org/0000-0003-1011-3861

05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби.

Кількість статей у Scopus – 6


Угненко Євгенія Борисівна,

доктор технічних наук, професор, Український Державний університет залізничного транспорту, завідувач кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою. e-mail: ugnenko.ievgenia@gmail.com., тел. +380675713565, Україна, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7.

orcid.org/0000-0002-3945-788X

05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми (д-р. техн. наук)

193 «Геодезія та землеустрій» – інженер з геодезії та землеустрою

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 4. Статистика цитувань: SCOPUS – 8, Google Shcolar – 53

Кількість статей у Scopus – 11;

Кількість статей у Web of Science – 2

Ужвієва Олена Миколаївна,

кандидат технічних наук, доцент, Український Державний університет залізничного транспорту, доцент кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою. e-mail: elena.uzhviieva.72@gmail.com., тел. +380508460072, Україна, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7.

orcid.org/0000-0002-3399-0472

05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми (канд. техн. наук)

193 «Геодезія та землеустрій» – інженер з геодезії та землеустрою

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 2. Статистика цитувань: SCOPUS – 5, Google Shcolar – 19

Кількість статей у Scopus – 4;

Кількість статей у Web of Science – 1


Усиченко Олена Юріївна,

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. “Відмінник освіти України” fbbk@ukr.net, тел. +380442807338, +380442803942, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 138.

orcid.org/0000-0002-7482-8420

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 2. Статистика цитувань: Google Shcolar –7

Кількість статей у Scopus – 2

Хазанович Лев,

професор Піттсбурзького університету, факультет цивільної та екологічної інженерії, Піттсбург, Сполучені Штати Америки.

h-індекс 18

США


Хаджі Ріхеб,

доктор філософії, кафедра наук про Землю, Університет Ферхата Аббаса Сетіфа, 19000 Сетіф, Алжир.00213561474453
e-mail: hadjirihab@gmail.com hadjirihab@yahoo.fr hadji.rihab@univ-setif.dz

orcid.org/0000-0002-9632-0812

Освіта: ГІС, РС, Геоінформатика, Геотехніка, Геосередовище, Інженерна геологія.

h-індекс Scopus – 11,
Ідентифікатор дослідника Web of Science: R-1254-2019.
Google Scholar: https://scholar.google.fr/citations?user=oCiSTooAAAAJ&hl=fr
Профіль Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Riheb_Hadji

Алжир

Хаммум Ферхат,

директор лабораторії матеріально-технічного забезпечення транспортної інфраструктури Франції

orcid.org/0000-0001-8449-9707

h-індекс Scopus – 10
Ідентифікатор автора Scopus: 6505856438

Франція


Чечуга Олександр Сергійович,

кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. e-mail chechuga77@gmail.com, тел. +380442807338, +380442803942, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 138.

orcid.org/0000-0003-1643-6354

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Кількість статей у Scopus – 1


193 – Геодезія та землеустрій

Батракова Анжеліка Геннадіївна,

доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, e-mail: rp@khadi.kharkov.ua, тел. +380577073732, Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого 25, к. 362.

orcid.org/0000-0002-4067-4371

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Індекс Хірша: за базою SCOPUS
h-індекс 3, за базою Google Shcolar
h-індекс 7.
Статистика цитувань: SCOPUS – 28, Google Shcolar – 117

Кількість статей у Scopus – 21,

Кількість статей у Web of Science - 6

Бондаренко Едуард Леонідович,

доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри геодезії та картографії, e-mail: edbe@ukr.net, тел. робочий +380445213362, тел. мобільний +380664264246, Україна, 03680, м. Київ, проспект Глушкова, 2, к. 617. Національний транспортний університет, професор кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою, +380442809984, Україна, 01010, м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 1, к. 344.

orcid.org/0000-0002-2295-146X

11.00.12 – Географічна картографія

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar
h-індекс 5.
Статистика цитувань:
Google Shcolar – 69


Гасенко Ліна Володимирівна,

кандидат технічних наук; Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», ННІ Архітектури, будівництва та землеустрою, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, e-mail: lin02011@meta.ua, тел. +380956632146, Україна, 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

orcid.org/0000-0002-1310-914X

05.23.20 – Містобудування та територіальне планування

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1; за базою Google Shcolar h-індекс 3. Статистика цитувань: SCOPUS – 9; Google Shcolar – 31

Кількість статей у Scopus – 5

Hubar Yurii

Губар Юрій Петрович,

доктор технічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», ННІ «Інститут геодезії», завідуюч кафедри кадастру територій e-mail: yurii.p.hubar@lpnu.ua. тел. +380667904407, Україна, 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12.

orcid.org/0000-0003-2538-0727

05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс -, за базою Google Shcolar h-індекс 4. Статистика цитувань: SCOPUS – , Google Shcolar – 92

Кількість статей у Scopus – 2;

Кількість статей у Web of Science – 1


Литвиненко Тетяна Петрівна,

кандидат технічних, доцент, Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, ННІ «Архітектури, будівництва та землеустрою», завідуюча кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель e-mail: litta2510@gmail.com тел. +380506715433, Україна, 36039, м. Полтава, вул. Ватутіна, 3.

orcid.org/0000-0002-7229-201X

05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 6. Статистика цитувань: SCOPUS – 10, Google Shcolar – 107

Кількість статей у Scopus – 9

Маланчук Марія Степанівна,

кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», ННІ «Інститут геодезії», доцент кафедри кадастру територій, декан бакалаврату Інституту геодезії. e-mail: malanchuk.mari@gmail.com. тел. +380979608337, Україна, 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12.

orcid.org/0000-0002-7805-3132

05.24.04 – - Кадастр та моніторинг земель

Кількість статей у Scopus – 4;

Кількість статей у Web of Science – 3


Мамонов Костянтин Анатолійович,

доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, професор кафедри Земляного адміністрування і геоінформаційних систем, е-mail: kostia.mamonov2017@gmail.com, тел.: +38068 578-23-11, Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17.

orcid.org/0000-0002-7805-3132

08.06.01 – Економіка та управління підприємствами;

193 «Геодеія та землеустрій» – інженер з геодезії та землеустрою

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 5, за базою Google Shcolar h-індекс 5. Статистика цитувань: Google Shcolar – 117

Кількість статей у Scopus – 7

Могильний Сергій Георгійович,

доктор технічних наук, професор, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри «Землевпорядкування, будівництво автодоріг та геодезія», тел. +380562470888; Україна, 46010, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, к. 228

orcid.org/0000-0002-7166-7967

05.15.01 – Маркшейдерська справа

05.24.02 – Аерофотозйомка, фотограмметрія, фототопографія

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 9. Статистика цитувань: SCOPUS – 8, Google Shcolar – 168

Кількість статей у Scopus – 11


Павлюк Дмитро Олександрович,

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою, e-mail: ntupavlukd@gmail.com, тел. +380442809984, тел. моб.0672099378, Україна, 01010, м. Київ, вул.М.Омеляновича-Павленка, 1, к. 344.

orcid.org/0000-0002-4067-4371

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

Penkov-Volodymyr

Пеньков Володимир Олексійович,

кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем vladymyr.penkov@gmail.com тел. 0990016807, Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

orcid.org/0000-0002-4825-8399

05.24.01 – Геодезія;

05.23.11 – Будівництво автомобільних доріг і аеродромів.

Індекс Хірша: за базою Google Shcolar h-індекс 1. Статистика цитувань: Google Shcolar – 50

Кількість статей у Scopus – 2


Savenko-Viacheslav

Савенко Вячеслав Якович,

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. e-mail: svi1310@ukr.net тел. +380442803942, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 218.

orcid.org/0000-0001-8174-7728

05.23.16 – Гідравліка та інженерна геологія;

193 «Геодезія та землеустрій» – інженер з геодезії та землеустрою.

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 3. Статистика цитувань: SCOPUS – 11

Кількість статей у Scopus – 7

Сужєделите Вісоцкене Юрате,

доктор технічних наук, професор, Вільнюський технічний університет Гедімінаса, факультет інженерії навколишнього середовища Начальник кафедри геодезії та кадастру Департамент геодезії та кадастру, Литва.

Система управління дослідженнями VDU https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp03233

Литва


Угненко Євгенія Борисівна,

доктор технічних наук, професор, Український Державний університет залізничного транспорту, завідувач кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою e-mail: ugnenko.ievgenia@gmail.com, тел. +380675713565, Україна, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха 7.

orcid.org/0000-0002-3945-788X

05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми (д-р. техн. наук);

193 «Геодезія та землеустрій» – інженер з геодезії та землеустрою.

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 4. Статистика цитувань: SCOPUS – 8, Google Shcolar – 53

Кількість статей у Scopus – 11;

Кількість статей у Web of Science – 2

Ужвієва Олена Миколаївна,

кандидат технічних наук, доцент, Український Державний університет залізничного транспорту, доцент кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою e-mail: elena.uzhviieva.72@gmail.com, тел. +380508460072, Україна, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха 7.

orcid.org/0000-0002-3399-0472

05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми (канд. техн. наук);

193 «Геодезія та землеустрій» – інженер з геодезії та землеустрою.

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 2. Статистика цитувань: SCOPUS – 5, Google Shcolar – 19

Кількість статей у Scopus – 4;

Кількість статей у Web of Science – 1


194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Бондаренко Людмила Петрівна,

кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, e-mail: luda_bond@ukr.net, тел. +380442803942, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 218.

orcid.org/0000-0002-8239-065X

01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми

Кількість статей у Scopus – 1;

Кількість статей у Web of Science – 1

Волк Любов Романівна,

кандидат технічних наук, Національний університет водного господарства та природокористування, ННІ водного господарства та природооблаштування, доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки, e-mail: l.r.volk@ukr.net тел. +380967373627, Україна, 33000, м.Рівне, вул. Соборна, 11.

orcid.org/0000-0003-1033-6715

05.23.16 – Гідравліка та інженерна гідрологія

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 1. Статистика цитувань: SCOPUS – 13, Google Shcolar – 4

Кількість статей у Scopus – 6,

Кількість статей у Web of Science - 2


Волк Павло Павлович,

доктор технічних наук, Національний університет водного господарства та природокористування, ННІ водного господарства та природооблаштування, доцент кафедри водної інженерії та водних технологій, e-mail: p.p.volk@nuwm.edu.ua тел. +380997280532, Україна, 33000, м.Рівне, вул. Соборна, 11.

orcid.org/0000-0001-5736-8314

06.01.02 – Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 5, за базою Google Shcolar h-індекс 2. Статистика цитувань: SCOPUS – 78, Google Shcolar – 18

Кількість статей у Scopus – 22,

Кількість статей у Web of Science - 6

Гуляєв Валерій Іванович,

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри вищої математики, e-mail: valery@gulyayev.com.ua тел.+380442847109, +380965974556, Україна, 01103, м. Київ, вул. Бойчука, 42, к. 508.

orcid.org/0000-0002-5388-006X

05.23.17 – Будівельна механіка

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 9, за базою Google Shcolar h-індекс 13. Статистика цитувань: SCOPUS – 332, Google Shcolar – 673

Кількість статей у Scopus – 187,

Кількість статей у Web of Science - 125


Іванік Олена Михайлівна,

доктор геологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ «Інститут геології», завідуюча кафедри загальної та історичної геології e-mail: om.ivanik@gmail.com, тел. +380503316120, Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90.

orcid.org/0000-0002-8782-4883

04.00.05 – Геологічна інформатика

04.00.10 – Геологія океанів та морів

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 4, за базою Google Shcolar h-індекс 8. Статистика цитувань: SCOPUS – 44, Google Shcolar – 187

Кількість статей у Scopus – 41;

Кількість статей у Web of Science – 6

Ковальчук Володимир Павлович,

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації Національної академія аграрних наук України, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37; професор кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 73006, м. Херсон, вул. Стрілецька, 23, ауд. № 307 корпусу ВГБЗ, е-mail : volokovalchuk@gmail.com

orcid.org/0000-0001-7570-1264

06.01.02 – Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

Статистика цитувания за базою Google Shcolar – 140; h-індекс – 7; i10-індекс – 2 Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 3. Статистика цитувань: SCOPUS – 20.

Кількість статей у Scopus – 10


Кравчук Андрій Михайлович,

доктор технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри водопостачання та водовідведення, e-mail: kravchuk.am@knuba.edu.ua тел. +380673933558, Україна, 03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, к. 283.

orcid.org/0000-0001-8732-9244

05.23.16 – Гідравліка та інженерна гідрологія

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1, за базою Google Shcolar h-індекс 7. Статистика цитувань: SCOPUS – 6, Google Shcolar – 129 Кількість статей у Scopus – 2

Кількість статей у Scopus – 2

Кузло Микола Трохимович,

доктор технічних наук, професор, Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів, е-mail: kuzlo-@ukr.net, тел. +380966890792, тел. (0362) 63-51-40, Україна, 33028, м. Рівне, вул. Чорновола 49а, к. 653.

orcid.org/0000-0001-9242-2478

06.01.02 – Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

05.23.02 – Основи та фундаменти

індекс за базою SCOPUS h-індекс 2, за базою Google Shcolar h-індекс 5. Статистика цитувань: SCOPUS – 27, Google Shcolar – 70

Кількість статей у Scopus – 7


Savenko-Viacheslav

Савенко Вячеслав Якович,

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. e-mail: svi1310@ukr.net тел. +380442803942, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 218.

orcid.org/0000-0001-8174-7728

05.23.16 – Гідравліка та інженерна геологія

193 «Геодезія та землеустрій» – інженер з геодезії та землеустрою

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 3. Статистика цитувань: SCOPUS – 11

Кількість статей у Scopus – 7

Slavinska-Olena

Славінська Олена Сергіївна,

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. e-mail: elenaslavin9@gmail.com тел. +380442806543, +380442803942, Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 138.

orcid.org/0000-0002-9709-0078

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми

Індекс Хірша: за базою SCOPUS h-індекс 1. Статистика цитувань: SCOPUS – 1

Кількість статей у Scopus – 5


Хамед Юнес,

кандидат технічних наук, доцент факультету наук Гафса FSGF • Відділ наук про Землю. Туніс.
e-mail: hamed_younes@yahoo.fr

http://orcid.org/0000-0001-7451-4459

Освіта: оцінка впливу на навколишнє середовище, управління водними ресурсами, адаптація до зміни клімату.

h-індекс Scopus – 13,
Ідентифікатор автора Scopus: 25723109600

ТунісПошук