НАУКОВІ ТЕМАТИКИ


У науково-технічному збірнику “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” публікуються матеріали, в яких відображені у вигляді наукових розробок науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації вчених і спеціалістів транспортно-будівельного комплексу, наукових установ і промисловості з вирішення сучасних задач та проблем з напрямків які відповідають спеціальностям із галузей знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 762)):

051 «Економіка»;
073 «Менеджмент»;
075 «Маркетинг»;
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
124 «Системний аналіз»;
133 «Галузеве машинобудування» (Машини для будівництва транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів і виробів);
183 «Технології захисту навколишнього середовища»;
192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
193 «Геодезія та землеустрій»;
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»;


Пошук