НАУКОВІ ТЕМАТИКИ


Наукові тематики науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» окреслюють напрямами діяльності Національного транспортного університету і відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266):

073 «Менеджмент»;
075 «Маркетинг»;
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
124 «Системний аналіз» (в будівництві і транспортній інфраструктурі);
133 «Галузеве машинобудування» (Машини для будівництва транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів і виробів);
183 «Технології захисту навколишнього середовища»;
192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
193 «Геодезія та землеустрій»;
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»;


Пошук