ПОЛІТИКА


Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» (надалі називаємо просто Збірник) дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Головна мета збірника наукових праць – надання широким верствам наукової громадськості можливості обміну інформацією, висвітлення наукових досліджень результатів та науково-методичних розробок, в тому числі на міжнародному рівні, які відносяться до будівельно-транспортної інфраструктури.

У Збірнику публікуються рукописи за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266).

У науково-технічному збірнику «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» публікуються науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації у таких галузях знань:

07. Управління та адміністрування (Спеціальності – 071, Облік та оподаткування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
12. Інформаційні технології (Спеціальність – 124 Системний аналіз (в будівництві і транспортній інфраструктурі));
13. Механічна інженерія (Спеціальність – 133 Галузеве машинобудування (Машини для будівництва транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів і виробів));
18. Виробництво і технології (Спеціальність – 183 Технології захисту навколишнього середовища);
19. Архітектура та будівництво (Спеціальності – 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології);

Завданнями Збірника є розвиток наукових досліджень, які сприяють:

 • сталому розвитку транспортної інфраструктури;
 • впровадженню новітніх дорожньо-будівельних матеріалів і технологій у практику будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг;
 • підвищенню безпеки та надійності об’єктів транспортної інфраструктури, у тому числі об’єктів транспорту, які віднесені до критичної інфраструктури;
 • економічній ефективності процесів будівництва та експлуатаційного утримання об’єктів транспортної інфраструктури і пов’язаних із ними видів робіт;
 • захисту навколишнього середовища в межах впливу об’єктів транспортної інфраструктури;
 • підвищенню рівня менеджменту на підприємствах транспортної інфраструктури;
 • збалансованому підприємництву, торгівлі та біржовій діяльності в дорожній галузі.

До публікації у Збірнику допускаються рукописи публікацій, які:

 • містять наукову новизну;
 • є науково-методичними і відображають новий метод виготовлення, випробування, вимірювання, нову технологію або пов’язаних з ними технічних рішень;
 • є оглядовими і подаються у складі серії статей, які присвячені одному і тому ж самому предмету дослідження.

Редакція Збірника дотримується принципів академічної доброчесності, редакційної етики і вимог законодавства України, регулюючих актів Міністерства освіти України, Міністерства інфраструктури України та Державного агентства автомобільних доріг України.

Редакційна колегія Збірника направляє свої зусилля на:

 • запобігання і недопущення випадків недоброякісної практики наукових досліджень;
 • забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, редакційної колегії, рецензентів і читачів.

Користувачі Збірника мають право вільно читати, завантажувати, копіювати і розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов’язковим зазначенням авторства.


Пошук